K O N T A K T Y

kontaktní osoba:
Bohumil Seidl
tel.: 605734830
piskacpostrelmov@seznam.cz

doručovací adresa:
AVZO TSČ Postřelmov p.s.
Základní organizace Postřelmov
Anežka Seidlová
Klubovní 334
Postřelmov 789 69

banner

Vytvořeno pomocí produktů společnosti MP Software a s použitím vybraných prvků grafiky Open Gallery - M.Šimák (c)2017